@techreport{Bać:2015,
  author  = "Z. Bać and J. Juchimiuk and M. Golański",
  title     = "I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 1, SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2015",
}