@techreport{Bać:2016,
  author  = "Z. Bać and J. Juchimiuk",
  title     = "Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie, SPR nr KAIU-ZTiPA/01a/2016",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki",
  year      = "2016",
}