@techreport{Kopietz-Unger:2011,
  author  = "J. Kopietz-Unger and T. Kuczyński and Z. Bać and A. Alsabry and M. Skiba and A. Ostańska and P. Sobierajewicz and T. Wiśniewski and A. Bazan-Krzywoszańska and J. Juchimiuk and K. Taracha",
  title     = "Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie, Umowa Nr SP/B/1/91454/10",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska",
  year      = "2011",
}