@techreport{Wysokowski:2016,
  author  = "A. Wysokowski and W. Eckert",
  title     = "Opinia na temat nowatorskiej konstrukcji ścieżek rowerowych o nawierzchni i podbudowie drenażowej, UZ-IB-ZDiM/55/2016",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2016",
}