@techreport{Juszczyk:2017,
  author  = "A. Juszczyk and P. Jasiukiewicz and W. Mikołajczyk",
  title     = "Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsca obsługi podróżnych "Lipiany Północ" w ciągu autostrady A18, KM 74+180, IB-15/2017, UZ-IB-ZDiM/56/2017",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Dróg i Mostów",
  year      = "2017",
}