@techreport{Marcinowski:2018,
  author  = "J. Marcinowski and A. Juszczyk and B. Wieczorek and K. Kłapoć",
  title     = "Raport z badań laboratoryjnych ścinania oraz ściskania drewnianych elementów systemu Hexagon, IB-1/2018",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2018",
}