@techreport{Denisiewicz:2019,
  author  = "A. Denisiewicz and T. Socha and P. Błażejewski and K. Kula and K. Kłapoć",
  title     = "Badanie sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i nośności belek z profili zimnogiętych Sigma o rozpiętości 6m, IB-10/2019",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2019",
}