@techreport{Denisiewicz:2020,
  author  = "A. Denisiewicz and T. Socha and K. Kula and K. Kłapoć and B. Wieczorek",
  title     = "Badanie wytrzymałości na ścinanie dyblo-kotwo-łączników o grubości 5,5mm oraz 7,5mm, IB-3/2020",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2020",
}