@techreport{Denisiewicz:2019,
  author  = "A. Denisiewicz and T. Socha and P. Błażejewski and K. Kula and K. Kłapoć and B. Wieczorek",
  title     = "Badanie nośności belek z profili zimnogiętych SIGMA, IB-11/2019",
  institution = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa",
  year      = "2019",
}