@misc{Ruszczyńska:2001,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title  = "Lucjan Siemieński. Od wczesnych utworów do "Trzech wieszczb" // Małecki M., Częstochowa, 1997 // W: Pamiętnik Literacki, 2001, z. 3, pp. 266--268",
  note   = "  Reviewer(s)",
}