@misc{Mikołajczak:2001,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Granice poezji i poezja bez granic // Michałowski P., Szczecin, 2001 // W: Nowe Książki, 2001, nr 8",
  note   = "  Reviewer(s)",
}