@misc{Mikołajczak:2001,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza // Poprawa A., Wrocław, 1999 // W: Pamiętnik Literacki, 2001, z. 2, pp. 222--230",
  note   = "  Reviewer(s)",
}