@misc{Ochonczenko:1997,
  author = "H. Ochonczenko",
  title  = "Dziecko długotrwale chore // Maciarz A., Zielona Góra, 1996 // W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1997, nr 5, pp. III okł.",
  note   = "  Reviewer(s)",
}