@misc{Świderska-Włodarczyk:1999,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Władysław III Warneńczyk (1424-1444) // Olejnik K., Sczecin, 1996 // W: Studia Zachodnie, 1999, T. 4, pp. 357--359",
  note   = "  Reviewer(s)",
}