@misc{Świderska-Włodarczyk:1999,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa, 1999 // W: Studia Zachodnie, 1999, T. 4, pp. 355--357",
  note   = "  Reviewer(s)",
}