@misc{Świderska-Włodarczyk:2000,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek) // Piwowarczyk D., Warszawa, 1998 // W: Przegląd Zachodniopomorski, 2000, nr 1, pp. 238--243",
  note   = "  Reviewer(s)",
}