@misc{Świderska-Włodarczyk:2001,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń, 1998 // W: Przegląd Zachodniopomorski, 2001, nr 2, pp. 252--254",
  note   = "  Reviewer(s)",
}