@misc{Szczęsna-Szeib:2002,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title  = "Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego // Sendyk M., Kraków : "Impuls", 2001 // W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002, 3, pp. 59",
  note   = "  Reviewer(s)",
}