@misc{Borawski:2002,
  author  = "S. Borawski and M. Hawrysz",
  title  = "Postać w literaturze: wizerunek staropolski // Ostaszewska D., Katowice, 2001 // W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne / red.nauk. Stanisław Borawski, Jerzy Brzeziński.- Zielona Góra: Uniwersytet Zielongórski, 2002, pp. 509--515",
  note   = "  Reviewer(s)",
}