@misc{Świderska-Włodarczyk:2002,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Aprobata i spór: Zakon Krzyżacki jako instytucja kościelna w czasach Jana Długosza // Polak W., Lublin, 1999 // W: Studia Zachodnie, 2002, T. 6, pp. 305--306",
  note   = "  Reviewer(s)",
}