@misc{Hawrysz:2003,
  author  = "M. Hawrysz",
  title  = "Postać w literaturze: wizerunek staropolski // Ostaszewska D., Katowice, 201 // W: Poradnik Językowy, 2003, nr 7, pp. 65-69",
  note   = "  Reviewer(s)",
}