@misc{Mikołajczak:2004,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Ruchome cele // Łukasiewicz J., Warszawa, 2003 // W: Odra, 2004, nr 6, pp. 117--119",
  note   = "  Reviewer(s)",
}