@misc{Mikołajczak:2004,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Złoty pelikan // Chwin S., Gańsk, 2003 // W: Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze, 2004, nr 2, pp. 156--160",
  note   = "  Reviewer(s)",
}