@misc{Mikołajczak:2004,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Formy i afirmacje // Poprawa A., Kraków, 2003 // W: Odra, 2004, nr 9, pp. 114--116",
  note   = "  Reviewer(s)",
}