@misc{Korbicz:2003,
  author = "J. Korbicz",
  title  = "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej // Eugeniusz Rosołowski, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2002 // W: Przegląd Elektrotechniczny, 2003, nr 2, pp. 83",
  note   = "  Reviewer(s)",
}