@misc{Korbicz:2003,
  author = "J. Korbicz",
  title  = "Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych. Struktury i algorytmy // Piotr Tatjewski, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2002 // W: Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2003, nr 6, pp. 28",
  note   = "  Reviewer(s)",
}