@misc{Mikołajczak:2005,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Korespondencja: z autografów odczytał, opracował, przypisami i komentarzem opatrzył Tomasz Fiałkowski // Herbert Z., Turowicz J., Kraków, 2005 // W: Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze, 2005, nr 3, pp. 179--181",
  note   = "  Reviewer(s)",
}