@misc{Mikołajczak:1996,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Trzydziestolecie 1914-1944 // Nasiłowska A., Warszawa, 1995 // W: Odra, 1996, nr 4, pp. 109--110",
  note   = "  Reviewer(s)",
}