@misc{Mikołajczak:1996,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Idealna biblioteka // Kurowicki K., Zielona Góra, 1996 // W: Gazeta Wyborcza, 1996, nr 22, pp. 6, Tydzień w Zielonej Górze",
  note   = "  Reviewer(s)",
}