@misc{Stankiewicz:2005,
  author  = "J. Stankiewicz",
  title  = "Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne [Succesful management : the impact of personnel and organizational conditions] // Tadeusz Listwan, Wrocław : Wrocław University of Economics, 2003 // W: Argumenta Oeconomica, 2005, Vol. 17, no 1-2, pp. 165--167",
  note   = "  Reviewer(s)",
}