@misc{Mikołajczak:1999,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Postać w bieli // Czesław Sobkowiak, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999 .- Wśród kwiatów, drzew, kamieni i światła Czesława Sobkowiaka czas zamyśleń / // W: Niedziela : tygodnik katolicki, 1999, nr 17",
  note   = "  Reviewer(s)",
}