@misc{Szmorhun:2004,
  author  = "A. Szmorhun",
  title  = "Lebenszeichen/ Znaki życia // Peter Paul Wiplinger; red. Edward Białek, Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2003 // W: Orbis Linguarum, 2004, Vol. 25, pp. 422--425",
  note   = "  Reviewer(s)",
}