@misc{Szczęsna-Szeib:2007,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title  = "Kariera i sukces. Analizy socjologiczne // Kazimierz M. Słomczyński (red. nauk.), Zielona Góra - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007 // W: Problemy Profesjologii, 2007, nr 2, pp. 189--191",
  note   = "  Reviewer(s)",
}