@misc{Sapeńko:1986,
  author  = "R. Sapeńko and Z. Szymaniak",
  title  = "Kategoria piękna a ideał społeczny // Leonid Stołowicz, Wrocław, 1982 // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1986, 76",
  note   = "  Reviewer(s)",
}