@misc{Zdrenka:2007,
  author = "J. Zdrenka",
  title  = "Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, tom I : Czasy średniowieczne // Gerard Labuda, Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2006 // W: Acta Cassubiana, 2007, T. 9, pp. 217--219",
  note   = "  Reviewer(s)",
}