@misc{Garcarz:2005,
  author  = "M. Garcarz",
  title  = "Przekład, mity i rzeczywistość. Kognitywno - komunikacyjna teoria przekładu // Krzysztof Hejwowski, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004 // W: Rocznik Przekładoznawczy, 2005, 1, pp. 145--146",
  note   = "  Reviewer(s)",
}