@misc{Szczęsna-Szeib:2008,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title  = "Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno - informatycznej // Eunika Baron - Polanczyk, Zielona Góra, 2006 // W: Problemy Profesjologii, 2008, nr 1, pp. 181--183",
  note   = "  Reviewer(s)",
}