@misc{Garcarz:2005,
  author  = "M. Garcarz",
  title  = "Aspekty Współczesnych Dyskursów [Aspects of Contemporary Discourses] Język a Komunikacja Vol. 5 : 1 // Piotr P. Chruszczewski (ed.), Kraków : Tertium, 2004 // W: Pragmatics, 2005, Vol. 15, No. 1",
  note   = "  Reviewer(s)",
}