@misc{Konstańczak:2007,
  author  = "S. Konstańczak",
  title  = "Jeden świat. Etyka globalizacji // Peter Singer, Warszawa : Książka i Wiedza, 2006 // W: Kultura i Edukacja, 2007, nr 3, pp. 152--158",
  note   = "  Reviewer(s)",
}