@misc{Zegzu³a-Nowak:2009,
  author = "J. Zegzu³a-Nowak",
  title  = "Filozofia polska wobec problemu cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego // Sonia Bukowska, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2007 // W: Edukacja Filozoficzna, 2009, vol. 48, pp. 253--258",
  note   = "  Reviewer(s)",
}