@misc{Janiszewska-Nieścioruk:2010,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title  = "Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji // Anna Zamkowska, Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2009 .- Jak wspieramy w szkołach uczniów z upośledzeniem umysłowym / // W: Życie Szkoły, 2010, nr 10, pp. 59--61",
  note   = "  Reviewer(s)",
}