@misc{Świderska-Włodarczyk:2010,
  author  = "U. Świderska-Włodarczyk",
  title  = "Polski Czerwony Krzyż w dziejach Gniezna 1919-2004 // Halina Sajewska, Gniezno, 2006 // W: Studia Zachodnie, 2010, T. 12, pp. 219--221",
  note   = "  Reviewer(s)",
}