@misc{Mikołajczak:2011,
  author = "M. Mikołajczak",
  title  = "Zielone światło // Władysław Klępka, Zielona Góra : RCAK, 2011 // W: Pro Libris, 2011, nr 1-2, pp. 136-137",
  note   = "  Reviewer(s)",
}