@misc{Pochyły:2012,
  author  = "P. Pochyły",
  title  = "Kurdystan. Bez miejsca na mapie // Maria Giedz, Pelplin, 2010 // W: Przegląd Narodowościowy = Journal of Nations, 2012, nr 1, pp. 199--202",
  note   = "  Reviewer(s)",
}