@misc{Kroczak:2008,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Bergson // Leszek Kołakowski, Kraków : Wyd. ZNAK, 2008 // W: Przegląd Powszechny, 2008, 10, pp. 153--154",
  note   = "  Reviewer(s)",
}