@misc{Kroczak:2008,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Historia erotyzmu // George Bataille, Warszawa : Aletheia, 2008 // W: Przegląd Powszechny, 2008, 12, pp. 150--152",
  note   = "  Reviewer(s)",
}