@misc{Kroczak:2011,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Symbol w kulturze rosyjskiej // Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch (red.), Kraków : Wydaw. WAM, 2010 // W: Przegląd Powszechny, 2011, 5, pp. 161--162",
  note   = "  Reviewer(s)",
}