@misc{Kroczak:2009,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "O wierze // Slavoj «iżek, Warszawa : Aletheia, 2008 // W: Przegl▒d Powszechny, 2009, 1, pp. 138--140",
  note   = "  Reviewer(s)",
}