@misc{Kroczak:2010,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Życie i czasy Michaela K. // John Maxwell Coetzee, Kraków : Wydaw. Znak, 2010 // W: Przegląd Powszechny, 2010, 12, pp. 145--147",
  note   = "  Reviewer(s)",
}