@misc{Kroczak:2010,
  author  = "J. Kroczak",
  title  = "Dramat spotkania. Promieniowanie ojcostwa jako pryzmat filozofii Karola Wojtyły // Anna Karoń-Ostrowska, Warszawa : Wydaw. Więź, 2010 // W: Przegląd Powszechny, 2010, 9, pp. 163--165",
  note   = "  Reviewer(s)",
}